NĂM HỌC 2020-2021, TỔ 2 BIÊN CHẾ GỒM 7 LỚP:

STT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

1

Công Thị Thúy

2A1

47

 

2

Phan Thị Hằng

2A2

44

Tổ trưởng: 0978952270

3

Công Thị Thu

2A3

44

Tổ phó: 0396783130

4

Hoàng Thị Thu Huyền

2A4

43

 

5

Nguyễn Quỳnh Anh

2A5

42

 

6

Phạm Thị Hà

2A6

44

 

7

Hữu Thị Khánh

2A7

41