Biên chế tổ 3 năm học 2020-2021 gồm 9 lớp:

STT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

1

Phạm Thị Hằng

3A1

46

Tổ trưởng: 0974683472

2

Phạm Thị Hồng Lê

3A2

45

 

3

Trần Thị Yến

3A3

46

Tổ phó:   0344058255

4

Nguyễn Thị Thanh Mai

3A4

47

 

5

Lê Thị Thư

3A5

44

 

6

Trần Thị Hoài

3A6

46

 

7

Đình Thị Bính

3A7

46

 

8

Phạm Thị Dung

3A8

43

 

9

Cao Thị Lanh

3A9

45