NĂM HỌC 2020-2021, TỔ 4 BIÊN CHẾ GỒM 7 LỚP:

STT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

1

Phạm Thị Thinh

4A1

48

Tổ trưởng: 0394630640

2

Nguyễn Thị Tú

4A2

49

Tổ phó: 0913769285

3

Ngô Thị Vân

4A3

49

 

4

Cao THị Triển

4A4

47

 

5

Trần Thị Hương

4A5

50

 

6

Trần Thị Oanh

4A6

48

 

7

Nguyễn Thị Hiền

4A7

47