NĂM HỌC 2020-2021, TỔ 5 GỒM 8 LỚP:

STT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

1

Nguyễn T. Thúy Hường

5A1

50

Tổ phó:   0975693426

2

Hoàng Thị Hạnh

5A2

48

Tổ trưởng: 0977032537

3

Ngô Thị Thơm

5A3

48

 

4

Trần Thị Tuyết Lăng

5A4

46

 

5

Nguyễn Trường An

5A5

47

 

6

Phạm Thị Hưng

5A6

49

 

7

Bùi Văn Hùng

5A7

47

 

8

Trần Thị Thơ

5A8

48